Funkcja systemu ISOF-START ISOF-ERP
Sprzedaż
Faktura VAT
E-faktura
Paragon
Rachunek
Pieczęć firmowa
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany (tylko do podpisu JPK)
Wysyłanie faktur przez email (w opracowaniu)
Faktura zaliczkowa
Sprzęg do drukarki fiskalnej
Faktura eksportowa
Faktura VAT w walucie
Korekty
Fakturowanie seryjne
Faktura VAT z WZ
Faktura eksportowa z WZ
Udziały faktur w Projektach (Portfolio)
Dokument DMS w stopce
EDI
Cenniki klientów
Raporty kasowe
Oferty
Zamówienia od klientów
Portal zamówieniowy dla klientów
Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej
Zakupy
Faktury VAT
Faktura WNT
Rachunek
Faktura importowa
Faktura VAT z PZ
Faktura WNT/FI z PZ
Faktura kosztowa
Noty korygujące
Dokument SAD
Dokument UWI
Dołączanie dokumentu DMS
Dodawanie dokumentu w stopce
Obsługa formularzy
Ręczna spłata zobowiązań
Generowanie przelewu
Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML)
Podział faktur na Projekty (Protfolio)
Sprzedaż obca (w tym faktury VATR)
Zamówienia do dostawców
Zamówienia wewnętrzne (zakupy)
Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji
Cenniki dostawców
Magazyn - wersja podstawowa
Obsługa wielu magazynów (jedna lokalizacja) (dowolna ilość)
Obsługa kolektorów danych
Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów
Magazyn - wersja pełna
Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D)
Rachunkowość
Księga Przychodów i Rozchodów
Zestawienia VAT
Środki trwałe
Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa
Lista płac i pracownicy - wersja pełna
Kasa-Bank
Rozrachunki
Przelewy
Wyciągi
Samochody
Dekretacja
Finanse i Księgowość
Windykacja należności
Deklaracje INTRASTAT
RCP (Rejestr Czasu Pracy)
Jednolity Plik Kontrolny
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)
Księgi Rachunkowe (JPK_KR)
Wyciąg Bankowy (JPK_WB)
Magazyn (JPK-MAG)
Faktury VAT (JPK_FA)
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR)
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany (tylko do podpisu JPK)
CRM
CRM Operacyjny
Aktywności
Zarządzanie kontrahentami
Sprzęg do DMS
CRM Analityczny
Analizy sprzedaży
Analizy zakupów
Baza marketingowa
Portfolio
Planowanie strategiczne
Planowanie operacyjne (Projekty)
Raporty
CRM Zadaniowy
CRM Marketingowy
Grupy handlowe
Program lojalnościowy
Kampanie
Mailing
CRM Serwisowy
Portal Serwisowy dla klientów użytkownika
Fakturowanie cykliczne (umowy serwisowe)
DMS
eDokument
LibreOffice OnLine
Obszary Robocze - Tablice Kanban
Formularze
Wyszukiwanie całotekstowe
Powiadomienia o zmianach
Pieczęć cyfrowa
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany (tylko do podpisu JPK)
Skanowanie dokumentów
Mini OCR**
Obiegi pracy nad dokumentami
Poczta firmowa (centralne repozytorium poczty)
Konto e-mail w DMS
Transformacja dokumentów tekstowych do różnych formatów
Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika
Produkcja
Zlecenia produkcyjne
Produkty
Zasoby produkcyjne
Karty pracy
Plan produkcji
Raporty
Centrum Dowodzenia
Pulpity menadżerskie
Mobilny ISOF (wersja na smartfony)
Delegacje krajowe i zagraniczne
Zastępstwa RCP***
Kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym*
Wersja angielska
Wersja niemiecka

(*) dodatkowo płatna
(**) pomocniczy system do indeksowania dokumentów graficznych
(***) RCP – Rejestr Czasu Pracy jest niezbędny do prawidłowej pracy Zastępstw


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›