Funkcja systemu ISOF-START ISOF-ERP
Sprzedaż
Faktura VAT
E-faktura
Paragon
Rachunek
Pieczęć firmowa
Wysyłanie faktur przez email
Faktura zaliczkowa
Sprzęg do drukarki fiskalnej
Faktura eksportowa
Faktura VAT w walucie
Korekty
Fakturowanie seryjne
Faktura VAT z WZ
Faktura eksportowa z WZ
Udziały faktur w Projektach (Portfolio)
Dokument DMS w stopce
EDI (na FZ)
Cenniki klientów
Raporty kasowe
Oferty
Zamówienia od klientów
Portal zamówieniowy dla klientów
Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej
Zakupy
Faktury VAT
Faktura WNT
Rachunek
Faktura importowa
Faktura VAT z PZ
Faktura WNT/FI z PZ
Faktura kosztowa
Noty korygujące
Dokument SAD
Dokument UWI
Dołączanie dokumentu DMS
Dodawanie dokumentu w stopce
Obsługa formularzy
Ręczna spłata zobowiązań
Generowanie przelewu
Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML)
Podział faktur na Projekty (Protfolio)
Sprzedaż obca (w tym faktury VATR)
Zamówienia do dostawców
Zamówienia wewnętrzne (zakupy)
Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji
Cenniki dostawców
Magazyn - wersja podstawowa (1 szt.)
Obsługa kolektorów danych
Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów
Magazyn - wersja pełna
Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D)
Rachunkowość
Księga Przychodów i Rozchodów
Zestawienia VAT
Środki trwałe
Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa
Lista płac i pracownicy - wersja pełna
Kasa-Bank
Rozrachunki
Przelewy
Wyciągi
Samochody
Dekretacja
Finanse i Księgowość
CRM
CRM Operacyjny
Aktywności
Zarządzanie kontrahentami
Sprzęg do DMS
CRM Analityczny
Analizy sprzedaży
Analizy zakupów
Baza marketingowa
Portfolio
Planowanie strategiczne
Planowanie operacyjne (Projekty)
Raporty
CRM Zadaniowy
CRM Marketingowy
Grupy handlowe
Program lojalnościowy
Kampanie
Mailing
CRM Serwisowy
Portal Serwisowy dla klientów użytkownika
Fakturowanie cykliczne (umowy serwisowe)
DMS
eDokument
LibreOffice Virtual Edition OnLine*
Obszary Robocze
Formularze (bez obiegów)
Wyszukiwanie całotekstowe
Powiadomienia o zmianach
Pieczęć cyfrowa
Skanowanie dokumentów
Mini OCR**
Obiegi pracy nad dokumentami
Poczta firmowa
Konto e-mail w DMS
Transformacja dokumentów tekstowych do różnych formatów
Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika
Centrum Dowodzenia
Pulpity menadżerskie
Delegacje krajowe i zagraniczne
Zastępstwa RCP***
Wersja angielska ****
Wersja niemiecka ****

(*) w trybie SaaS funkcjonalność dodatkowo płatna
(**) pomocniczy system do indeksowania dokumentów graficznych
(***) RCP – Rejestr Czasu Pracy jest niezbędny do prawidłowej pracy Zastępstw
(****) dodatkowo płatna


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›