Kasa-Bank

Raporty kasowe

System obsługuje prowadzenie kasy gotówkowej. Umożliwia kontrolę nad transakcjami gotówkowymi, płatnościami kartami oraz pozostałymi operacjami. Obsługa operacji gotówkowych obejmuje księgowanie operacji KP i KW, a także wystawianie faktur i rachunków. Raporty kasowe mogą być otwierane i zamykane w dowolnym przedziale.

Home Banking

ISOF-START obsługuje bankowość elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, odbiera lub przygotowuje dane dla popularnych systemów Home Banking: ELIXIR-O, Bresok, InterBresok, Multicash. Możliwe jest opracowanie nowego sprzęgu.

Obsługa wyciągów

Wyciągi mogą być rejestrowane w systemie na dwa sposoby:

Import wyciągów wczytuje dane przygotowane wcześniej przez system Home Banking. Każdy system Home Banking może posiadać własny format danych z informacjami związanymi z wyciągami bankowymi. Wyciągi importowane do systemu mają status dokumentu niezatwierdzonego i wymagają kontroli i akceptacji przez uprawnionego operatora. Podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego możliwe jest odszukanie i uzgodnienie pozycji z istniejącym w systemie dokumentem oraz rozrachunkiem.

Obsługa przelewów

Obsługa przelewów pozwala je definiować bezpośrednio w ISOF-START. Wprowadzane są wszystkie informacje wymagane przez banki związane z przelewem. Możliwe jest również przygotowanie przelewu do ZUS i US z uwzględnieniem danych wymaganych na tych rodzajach przelewów. Przygotowane w ten sposób przelewy można następnie wyeksportować do systemu Home Banking. Klient może także przygotować przelew w formie standardowego druku używanego przez banki. Przelewy mogą być również przygotowane z poziomu obsługi faktur zakupowych dla wskazanych dokumentów. Przelewy na liście są wyróżniane kolorami w zależności od statusu.

Obsługa rozrachunków

Zatwierdzenie dokumentów źródłowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, listy płac) powoduje automatyczne zawiązanie rozrachunku. Baza rozrachunkowa umożliwia sporządzenie zestawień należności oraz zobowiązań uwzględniając szereg warunków, takich jak m.in. typ rozrachunku, sposób płatności, źródło powstania, czy choćby stan z uwzględnieniem przeterminowania. Z poziomu modułu do zarządzania rozrachunkami istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia sald dla kontrahenta, a także wykonanie kompensaty. W każdej chwili można wykonać "ręczne" rozliczenie rozrachunku, a także podejrzeć stan rozliczenia wraz z dokumentami źródłowymi. Wszelkie operacje parujące rozrachunek - wyciągi bankowe lub raporty kasowe - możliwe są do analizy oraz ewentualnej korekty z poziomu listy rozrachunków szczegółowych.

Korzyści