Fakturowanie

W ISOF-START obsługiwanych jest wiele rodzajów dokumentów sprzedaży do których należą:

Każdy podstawowy dokument sprzedaży wystawiany jest wg podobnego schematu, który uwzględnia części wspólne każdego dokumentu: nazwę kontrahenta oraz nazwy towarów czy usług wypełniające poszczególne pozycje dokumentu. Uwzględnia się również specyficzne pozycje występujące w danym rodzaju dokumentu sprzedażowego. Dokumenty sprzedażowe mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Mogą być drukowane zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym. W celu dodatkowego przyspieszenia pracy korzystać można również z czytników kodów paskowych. Dokumenty sprzedaży mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na odpowiednie ich skatalogowanie i pogrupowanie. Zdefiniować można wiele informacji dodatkowych związanych ze sprzedażą. Cały proces obsługi dokumentów sprzedażowych może być szczegółowo sparametryzowany z dostosowaniem działania modułu do specyfiki określonej firmy.

Obsługa drukarek fiskalnych

Dokumenty sprzedaży mogą być zafiskalizowane na dołączonej do stacji roboczej drukarce fiskalnej. Odpowiednia parametryzacja modułu umożliwia wystawianie paragonów fiskalnych w sposób automatyczny lub na żądanie użytkownika systemu. Dokumenty są specjalnie oznaczone jeśli były zafiskalizowane. Każda drukarka fiskalna podłączona do systemu może posiadać własne parametry pracy.

Integracja z innymi modułami

Możliwe jest automatyczne wystawienie odpowiednich dokumentów magazynowych lub na odwrót, dla istniejącego dokumentu magazynowego automatyczne wystawienie faktury sprzedażowej. Ponadto w zależności od sposobu płatności generowane są do raportu kasowego odpowiednie dokumenty kasy. Dodatkowo wszystkie dokumenty sprzedaży od razu pokazują się na odpowiednich zestawieniach w rejestrach VAT. Wszystkie towarzyszące dokumenty są zarejestrowane w odpowiadających im modułach. Można je również oglądać i drukować z poziomu modułu sprzedaży.

E-faktury

Obsługa faktur elektronicznych obejmuje tworzenie pliku PDF z fakturą (oraz dodatkowo załącznika w formacie GS1 XML na potrzeby EDI), jego elektroniczne podpisanie i wysyłkę lub jednoczesne wykonanie powyższych czynności pojedynczym kliknięciem.

Wyszukiwanie dokumentów

Łatwe wyszukiwanie wszystkich zgromadzonych dokumentów sprzedaży jest możliwe na podstawie licznych kryteriów takich jak: data wystawienia, sprzedaży, rodzaj faktury, jednostka organizacyjna wystawiająca fakturę, kontrahent oraz wielu innych.

Kolorystyka i znaczniki faktur

Poszczególne dokumenty na liście są oznaczone różnymi kolorami i znacznikami, które pomagają odróżnić dokumenty zapłacone od niezapłaconych, zatwierdzone od niezatwierdzonych czy zafiskalizowane od niezafiskalizowanych.

Tworzenie zestawień

ISOF-START przewiduje możliwość przygotowywania zestawień faktur. Użytkownik może zdefiniować kryteria doboru danych do zestawienia. Zestawienie dokumentów umożliwia pokazanie zbiorczych danych dla wybranych dokumentów, danych szczegółowych wg potrzeb użytkownika, a także wykresów. Zestawienie posiada podsumowania oraz możliwość sortowania danych wg występujących na nim danych, możliwy jest też podgląd każdego dokumentu.

Dodatkowo w module możliwe jest wykonanie zestawienia należności wynikających z dokonanych transakcji sprzedaży. Klient sam definiuje przedziały okresów przeterminowanych należności. Zestawienie jest również przydatne do obsługi windykacji w Rachunkowości.