CRM

Charakterystyka ogólna

CRM w ISOF-START umożliwia rejestrację, zarządzanie i analizę wszystkich zdarzeń z klientami.

Funkcjonalność

Moduł obejmuje następujące funkcje:

Aktywności i kalendarze

Ważnym zadaniem CRM jest gromadzenie, a następnie analiza historii zawierającej różnego rodzaju zdarzenia z klientami, które w systemie ISOF-START nazwane zostały Aktywnościami. Dotyczą one zarówno kontaktów z klientami, jak również działań handlowych i marketingowych. W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem: spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację, itd. Dzięki określeniu osoby kontaktowej, pracownika, wskazaniu statusu, krótkiej notatce tekstowej, powiązanych Aktywnościach tworzących konsekwentny ciąg zdarzeń, dysponujemy pełną wiedzą dotyczącą historii tych zdarzeń. Rozbudowany filtr umożliwia proste i szybkie wyświetlenie Aktywności wg żądanego kryterium: pracownika, klienta, typu aktywności, autora, statusu, kampanii, regionu. Raporty mogą być prezentowane w różnych formach: lista zdarzeń, plan działań, kalendarz dzienny, tygodniowy, miesięczny, indywidualny okres, itp.

Analizy sprzedaży i zakupów

Funkcja analizowania sprzedaży i zakupów dostarcza informacji w wielu przekrojach z dowolnego okresu czasu, dla dowolnych kontrahentów i ich grup. Nie poprzestaje przy tym tylko na gromadzeniu i udostępnianiu danych o klientach, ale zapewnia także analizę kosztów i wyników kampanii zarówno w ramach utrzymania stałych klientów jak i pozyskiwania nowych. Dostępne są m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, zestawienia dotyczące obrotów grup i przedstawicieli handlowych, obroty towarami, obroty dla usług, asortyment zakupiony przez klientów, zestawienie zamówionych towarów, uzyskiwane marże, raport prowizji handlowców. Zaawansowany filtr umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie danych oraz grupowanie tych danych w zdefiniowanych przez użytkownika okresach, wg grup kontrahentów, grup towarów, czy jednostek organizacyjnych firmy.

Zarządzanie zasobami

Możliwe jest zarządzanie zasobami przy planowaniu działań. Są to np. urządzenia lub sale wykorzystywane wspólnie przez pracowników podczas pracy. Dla każdej aktywności możliwe jest określenie potrzebnych zasobów oraz ich zarezerwowanie.

Baza marketingowa kontrahentów

Funkcja zarządzania informacjami o kontrahentach umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, zaawansowane wyszukiwanie i przeglądanie informacji. Dostępne są funkcje pozwalające na segmentację klientów. Ponadto możliwe jest również tworzenie grup osób kontaktowych.

Korzyści z ISOF-START